5ο Συνέδριο 2022

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

 16-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΠΑΛΕΡΜΟ