2ο Συνέδριο 2015

 

 

Μπορείτε να βρείτε τα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημιουργική Γραφή στους εξής συνδέσμους:

1ος Τόμος Πρακτικών

2ος Τόμος Πρακτικών