Χώρος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό κτίριο του Ιονίου Πανεπιστημίου επί της Ιωάννη Θεοτόκη 72