Χώρος

Το  Κοινό  Διαπανεπιστηµιακό  Μεταπτυχιακό  Πρόγραµµα   Σπουδών  (ΚΔΜΠΣ) «Δηµιουργική Γραφή» (ΠΤΝ/ ΠΔΜ - Τµήµα Κινηµατογράφου/ΑΠΘ) σε συνεργασία µε το  Κοινό Διαπανεπιστηµιακό  Μεταπτυχιακό  Πρόγραµµα  Σπουδών  (ΚΔΜΠΣ-ΔΓΡ) «Δηµιουργική Γραφή» (ΠΤΝ/ ΠΔΜ - ΕΑΠ) ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου µε θέµα «Δηµιουργική Γραφή» από τις 12 έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2019 στη Φλώρινα, στους χώρους του Πανεπιστηµίου