Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος εγγραφής για τους συνέδρους περιλαµβάνει:

 

 Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του

 

 Συνεδριακό Υλικό (τόµος περιλήψεων, τσάντα ή φάκελος, γραφική ύλη)

 

 Συµµετοχή σε όλα τα διαλείµµατα καφέ και γεύµατα βάσει προγράµµατος

 

 Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο

 

 Δηµοσίευση της εργασίας στα πρακτικά του Συνεδρίου

 

 

 

Το κόστος εγγραφής για όσους παρακολουθήσουν το συνέδριο περιλαµβάνει:

 

 Παρακολούθηση Συνεδρίου και όλων των εργασιών του

 

 Συνεδριακό Υλικό (τόµος περιλήψεων, τσάντα ή φάκελος, γραφική ύλη)

 

 Συµµετοχή σε όλα τα διαλείµµατα καφέ και γεύµατα βάσει προγράµµατος

 

 Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο

 

 

 

Τύπος Εγγραφής

Κόστος

Σύνεδρος µε Φυσική Παρουσία

70 €

Παρακολούθηση Συνεδρίου

25 €

 

 

 

Το κόστος συµµετοχής πρέπει να καταβληθεί:

 

 στον λογαριασµό της Τραπεζας Πειραιώς ΙΒΑΝ GR37 0172 2500 0052 5003 8184576.

(Στην αιτιολογία της κατάθεσης παρακαλούµε να συµπληρώνετε τον κωδικό έργου 80405).

 

ή

 

 στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου κατά την εγγραφή των Συνέδρων.