Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμετοχής στο συνέδριο ακολουθεί το παρακάτω πλάνο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

80€

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

20€

ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

20€