Υποβολή Περιλήψεων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προσκαλούνται  ερευνητές και μελετητές της Δ.Γ., μέλη Δ.Ε.Π.,  εκπαιδευτικοί,  διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές να συμμετάσχουν με  προφορικές εισηγήσεις.

 

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο ακολουθεί το παρακάτω πλάνο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

80€

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

20€

ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

20€

 

 

Διάρκεια εισήγησης: 15΄

Περίληψη

Για την υποβολή των περιλήψεων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στον σύνδεσμο:

Υποβολή Περίληψης

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των περιλήψεων ορίζεται η 5η Ιουλίου 2017.

Οι οριστικές απαντήσεις αποδοχής της ανακοίνωσης από την Επιστημονική  Επιτροπή του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιουλίου 2017.