Υποβολή Περιλήψεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 Προσκαλούνται ερευνητές και μελετητές της Δ.Γ., µέλη Δ.Ε.Π., εκπαιδευτικοί, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και µεταπτυχιακοί φοιτητές να συµµετάσχουν µε προφορικές εισηγήσεις.

 

Διάρκεια εισήγησης: 15

 

 

Περίληψη

 

Για την υποβολή των περιλήψεων είναι απαραίτητη η συµπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρµας που βρίσκεται στον σύνδεσµο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ngHNzXs-e5sRxuySuNFoCFLazGvWJqe8wRLSpxAUOFtK7A/viewform

Ως καταληκτική προθεσµία υποβολής των περιλήψεων ορίζεται η 15η Ιουνίου 2019.

 

Οι  οριστικές  απαντήσεις  αποδοχής  της  ανακοίνωσης  από  την  Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου 2019