ΤΡΕΧΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

16-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΠΑΛΕΡΜΟ

 

1η Ανακοίνωση