Εκτύπωση

Επιτροπές

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πρόεδρος

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Διευθυντής και Επιστηµονικά Υπεύθυνος ΚΔΜΠΣ «Δηµιουργική Γραφή» (ΠΔΜ – ΑΠΘ) και ΚΔΜΠΣ «Δηµιουργική Γραφή» (ΠΔΜ – ΕΑΠ),  Αναπληρωτής Καθηγητής Δηµιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Μέλη

 

 

Cowan Andrew, Καθηγητής, Υπεύθυνος Δηµιουργικής Γραφής, Διευθύνων Σύµβουλος Σχολής Λογοτεχνίας, Δράµατος και Δηµιουργικής Γραφής, Πανεπιστήµιο East Anglia, Η.Β.

 

Van Steen Gonda, Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Βυζαντινής

Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Kings College London

 

Melrose  Andrew,  Καθηγητής  Παιδικής  γραφής,  Σχολή  Τεχνών,

Πανεπιστήµιο Winchester

 

Μuldoon Paul, ποιητής

 

Harper Graeme, Πρύτανης, Honors College, Πανεπιστήµιο

Oakland,

Διευθυντής του Michigan Center for Undergraduate Research

 

Αθανασοπούλου Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής

Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Κύπρου

 

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Ελληνικής Λογοτεχνίας µε έµφαση στην Παιδική Λογοτεχνία, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Αλεξίου  Βασίλης ,   Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς   Κ α θ η γ η τ ή ς   Θ ε ω ρ ί α ς

Λογοτεχνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

 

Αντάµης Γιάννης, συγγραφέας

 

Αντιγόνη Βλαβιανού Δετζώρτζη, Αναπλ. Διευθύντρια και Επιστηµονικά Υπεύθυνη ΚΔΜΠΣ «Δηµιουργική Γραφή» (ΠΔΜ – ΕΑΠ),     Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

 

 

Αρβανίτη Κ. Ιωάννα, διδάσκουσα ΚΔΜΠΣ «Δηµιουργική Γραφή», Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

 

Βακάλη Π. Άννα, ΕΔΙΠ «Δηµιουργική Γραφή», διδάσκουσα ΚΔΜΠΣ

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Βαλτινός Θανάσης, Ακαδηµαϊκός – Συγγραφέας

 

Βλαβιανός Χάρης, ποιητής

 

Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Δηµοκρίτειο

Πανεπιστήµιο Θράκης

 

Γαβριηλίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής

Παιδικής Λογοτεχνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

 

Γαραντούδης Ευριπίδης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

 

Γρίβα Άννα, ποιήτρια

 

Δαββέτας Νίκος, συγγραφέας

 

Δηµηρούλης Δηµήτρης, Καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της λογοτεχνίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο

 

Ζωγράφου- Τσαντάκη Μαρία, διδάσκουσα ΚΔΜΠΣ «Δηµιουργική

Γραφή»

 

Θανασούλας Ανδρέας, συγγραφέας

 

Ιωαννίδης Γρηγόρης, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Θεατρικών

Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

 

Ιακω βίδου  Σ οφία ,  Ε π ί κ ο υ ρ η  Κ α θ η γ ή τ ρ ι α  Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς

Λογοτεχνίας, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

 

Ιωσηφέλης  Παναγιώτης,  Αναπληρωτής  Καθηγητής  Σεναρίου,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

 

Καγιαλής Τάκης, Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Ελληνικό

Ανοικτό Πανεπιστήµιο

 

Καλογήρου Γεωργία (Τζίνα), Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας και Διδακτικής της

 

Κανατσούλη Μένη, Καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

 

Καπλάνης Τάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής

Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

 

 

Καρακίτσιος  Αντρέας,  Καθηγητής  Παιδικής  Λογοτεχνίας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

 

Καργιώτης  Δηµήτρης,  Αναπληρωτής  Καθηγητής  Συγκριτικής

Φιλολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

 

Κατσουλάρης Κώστας, συγγραφέας

 

Κιοσσές  Σπύρος,  ΕΔΙΠ  «Δηµιουργική  Γραφή»,  Δηµοκρίτειο

Πανεπιστήµιο Θράκης

 

Κολλιάκου Δήµητρα, συγγραφέας

 

Κοντογιάννη Άλκηστις, Οµότιµη Καθηγήτρια Τµήµατος Θεατρικών

Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

 

Κούγκουλος Θανάσης, ΕΔΙΠ, «Αναπαραστάσεις της τοπικής Ιστορίας και του λαϊκού πολιτισµού στη Λογοτεχνία», Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

 

Κουµασίδης Ιορδάνης, συγγραφέας

 

Κρεµµύδας Κώστας, ποιητής- εκδότης

 

Μπλάνας Γιώργος, ποιητής

 

Μπλιούµη Αγλαΐα, Επίκουρη Καθηγήτρια Γερµανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

 

Μόσχοβη Ματίνα, ποιήτρια

 

Μπράτιτσης Θαρρενός, Aναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής

µε έµφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού,

Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Ναρ Λέων, συγγραφέας

 

Νικολάου Πασχάλης, Επίκουρος Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερµηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο

 

Παναγιωτίδης Γιώργος, συγγραφέας, Διδάσκων ΚΔΜΠΣ

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Παναγιωτόπουλος Νίκος, συγγραφέας

 

Παπαδοπούλου Σµαράγδα, Συγγραφέας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικής Νεοελληνικής Γλώσσας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

 

Παπαντωνάκης  Γιώργος,  τέως  Αναπληρωτής  Καθηγητής,

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

 

 

Πατερίδ ου  Γεωργία ,  Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής φιλολογίας και Επιστηµονικά Υπεύθυνη ΚΔΜΠΣ «Δηµιουργική Γραφή» (ΠΔΜ – ΕΑΠ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

 

Πατρίκιος Τίτος, ποιητής

 

Πασχάλης Στρατής, συγγραφέας, µεταφραστής

 

Ραπτόπουλος Βαγγέλης, συγγραφέας

 

Ρούβαλης Βασίλης, συγγραφέας

 

Σαραφίδου Κατερίνα, Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ Δράµας

 

Σκιαθάς Αντώνης, ποιητής

 

Ταµπάκη Άννα, Καθηγήτρια Θεατρολογίας – Ιστορίας Θεάτρου,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

 

Τσιλιµένη Τασούλα, Καθηγήτρια Αφήγησης και Μυθοπλασίας στην Προσχολική Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

 

Φάις Μισέλ, συγγραφέας

 

Φυλακτάκη Παναγιώτα, συγγραφέας

 

Φωτόπουλος Nίκος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας των Πολιτισµικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

 

Χατζηγιαννίδης Βαγγέλης, συγγραφέας

 

Χατζηπαναγιωτίδη Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαπολιτισµικής / Γλωσσικής Αγωγής, Frederick University

 

Χαραλάµπους Κώστας, σκηνοθέτης, διδάσκων ΚΔΜΠΣ

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Χριστόπουλος Δηµήτρης, συγγραφέας


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πρόεδρος         Βακάλη Π. Άννα, Ε.Δι.Π. Δηµιουργικής Γραφής Π.Δ.Μ.

 

 Μέλη

 

 

 

Βλάχου Ιωάννα, µουσικός

 

Γεωργούλας Γιώργος, ποιητής, υπ. διδάκτορας Π.Μ.Σ.

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Γούλιου Σοφία, φιλόλογος, µεταπτυχιακή φοιτήτρια

Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή»

 

Γεωργιάδης Γιώργος, φιλόλογος, απόφοιτος Π.Μ.Σ.

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Ζαφειράκης Σταύρος, οικονοµολόγος, συγγραφέας,

απόφοιτος Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή»

 

Ιωσηφίδου Δόµνα, δασκάλα, µεταπτυχιακή φοιτήτρια

Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή»

 

Καλαϊτζή Αναστασία, φιλόλογος, απόφοιτη Π.Μ.Σ.

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Κατσακός Ζαχαρίας, φιλόλογος, τελειόφοιτος Π.Μ.Σ.

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Λαφτσίδου Δέσποινα, φιλόλογος, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή»

 

Λιθοξοϊδης Στέλιος, δάσκαλος, τελειόφοιτος Π.Μ.Σ.

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Μαραντίδου Θεοδώρα, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή»

 

Μπατσαρά Εύα, διδάκτορας Δηµιουργικής Γραφής

 

Μυροφορίδης Αλέξανδρος, υπ. διδάκτορας Π.Μ.Σ.

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Νάνου Βασιλική, Πολιτισµική Πληροφορικός, Υποψήφια Διδάκτορας Δηµιουργικής Γραφής, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Ουζούνη Πελαγία, τελειόφοιτη Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική

Γραφή»

 

Πασιά Καλλιόπη, ποιήτρια, δικηγόρος, απόφοιτη

Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή»

 

 

Περιβολάρη Μαρία, δασκάλα, µεταπτυχιακή φοιτήτρια

Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή»

 

Ρούβαλης Βασίλης, συγγραφέας, υπ. διδάκτορας

Π.Μ.Σ. Δηµιουργικής Γραφής

 

Σαραντέα Βασιλική, τελειόφοιτη Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική

Γραφή»

 

Σκουληκάρη Εύη, ποιήτρια, φιλόλογος, απόφοιτη

Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή»

 

Σταµπουλίδου Αναστασία, φιλόλογος

 

Κουλουκάτση Κατερίνα, φιλόλογος, απόφοιτη Π.Μ.Σ.

«Δηµιουργική Γραφή»

 

Χαλκιά Νατάσα, φιλόλογος, τελειόφοιτη Π.Μ.Σ.

«Δηµιουργική Γραφή»